Wzór pełnomocnictwa dla osób fizycznych na ZWZ Scope Fluidics S.A. w dniu 25 czerwca 2024 r.