RAPORT EBI 1/2020 | 07-01-2020 | Rejestracja przez Sąd zmiany statutu i kapitału zakładowego Spółki