RAPORT EBI 1/2022 | 12-01-2022 | Rejestracja przez Sąd zmian Statutu Spółki