RAPORT EBI 14/2020 | 27-08-2020 | Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki