RAPORT EBI 14/2021 | 25-10-2021 | Emisja warrantów subskrypcyjnych serii EBI