RAPORT EBI 15/2020 | 25-09-2020 | Rejestracja przez sąd zmiany statutu Scope Fluidics S.A.