RAPORT EBI 15/2021 | 09-11-2021 | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A. na 7 grudnia 2021 r.