RAPORT EBI 17/2022 | 13-09-2022 | Uchwała Zarządu w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii D