RAPORT EBI 5/2020 | 25-03-2020 | Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zmiana statutu oraz objęcie akcji serii G