RAPORT EBI 7/2021 | 08-06-2021 | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 czerwca 2021 r.