RAPORT ESPI 1/2024|04-01-2024| Informacja o warunkowej decyzji Państwowego Urzędu Własności Intelektualnej Chin o przyznaniu spółce Bacteromic patentu na chip mikroprzepływowy