RAPORT ESPI 12/2023|20-03-2023|Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 20 marca 2023 r.