RAPORT ESPI 18/2020 | 19-06-2020 | Otrzymanie pozytywnej rekomendacji dot. wydania certyfikatu zgodności z normą ISO 13485:2016 dla Curiosity Diagnostics