RAPORT ESPI 18/2021 | 01-06-2021 | Decyzja Zarządu o zamiarze wystąpienia do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW