RAPORT ESPI 23/2019 | 13-11-2019 | Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o uzgodnieniu z Total FIZ wstępnych warunków brzegowych transakcji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki