RAPORT ESPI 23/2023|04-07-2023|Otrzymania zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie