RAPORT ESPI 28/2020 | 28-08-2020 | Zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki