RAPORT ESPI 3/2021 | 08-02-2021 | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki