RAPORT ESPI 32/2020 | 29-09-2020 | Decyzja w sprawie wprowadzenia Spółki na rynek regulowany GPW