RAPORT ESPI 34/2020 | 08-10-2020 | Rozpoczęcie badań prewalidacyjnych panelu PCR|ONE SARS-CoV-2 na próbkach klinicznych w zewnętrznym laboratorium szpitalnym