RAPORT ESPI 4/2019 | 19-03-2019 | Otrzymanie zawiadomienia od osoby pełniącej obowiązki zarządcze