RAPORT ESPI 6/2017 | 18-10-2017 | Otrzymanie zawiadomienia od osoby pełniącej obowiązki zarządcze