RAPORT ESPI 7/2018 | 04-06-2018 | Otrzymanie korekty zawiadomienia od osoby pełniącej obowiązki zarządcze