RAPORT KWARTALNY 10/2019 | 13-11-2019 | Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2019 roku