RAPORT KWARTALNY 16/2018 | 12-11-2018 | Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2018 roku