RAPORT KWARTALNY 17/2021 |12-11-2021 | Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2021 roku