RAPORT KWARTALNY 3/2019 | 14-02-2019 | Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2018 roku