RAPORT KWARTALNY 4/2017 | 14-08-2017 | Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2017 roku