RAPORT EBI 15/2022 | 21-07-2022| Rejestracja przez sąd zmian Statutu Spółki