Informacja o ogólnej liczbie akcji Scope Fluidics S.A. w dniu ogłoszenia ZWZ Spółki na 25 czerwca 2024 r.