Wniosek Zarządu Scope Fluidics do ZWZ dot pokrycia straty za 2023 r.