Sprawozdanie Rady Nadzorczej Scope Fluidics S.A. za 2022 rok