Wniosek Zarządu do ZWZ dotyczący podziału zysku za 2022 rok