RAPORT EBI 11/2020 | 24-07-2020 | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Scope Fluidics S.A. na 21 sierpnia 2020 r.