RAPORT ESPI 23/2020 | 24-07-2020 | Informacja o warunkowej decyzji Europejskiego Urzędu Patentowego o przyznaniu patentu na metodę i system do ultraszybkich oznaczeń lekooporności, rozwijane w projekcie BacterOMIC