RAPORT EBI 14/2017 | 27-11-2017 | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz rejestracja zmian w składzie Rady Nadzorczej