RAPORT KWARTALNY 13/2017 | 14-11-2017 | Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 roku