RAPORT ESPI 1/2022 | 04-02-2022 | Informacja o warunkowej decyzji Europejskiego Urzędu Patentowego o przyznaniu patentu na rozwiązanie rozwijane w projekcie BacterOMIC