RAPORT ESPI 1/2023 | 12-01-2023 | Zatwierdzenie prospektu Emitenta przez KNF