RAPORT ESPI 2/2023 | 13-01-2023 I Złożenie wniosku do GPW o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym GPW oraz o wykluczenie akcji Emitenta z obrotu na NewConnect