RAPORT ESPI 14/2022 | 05-08-2022| Wystąpienie do EBI o przedterminową spłatę finansowania