RAPORT ESPI 16/2023|02-06-2023|Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW