RAPORT KWARTALNY Q1 2023|30-05-2023| Skonsolidowany rozszerzony raport Scope Fluidics za I kwartał 2023 r.