RAPORT ESPI 17/2022 | 16-11-2022 | Zawarcie umowy najmu