RAPORT ESPI 25/2023|15-12-2023| Informacja o decyzji Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych o przyznaniu patentu na metodę i system do ultraszybkich oznaczeń lekooporności