RAPORT KWARTALNY Q3 2023|29-11-2023| Skonsolidowany raport GK Scope Fluidics za III kwartał 2023 r.