RAPORT ESPI 3/2023 | 17-01-2023 | Dopuszczenie i wprowadzenie akcji Emitenta do obrotu giełdowego na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW