RAPORT ESPI 31/2019 | 10-12-2019 | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 10 grudnia 2019 r.