RAPORT ESPI 32/2019 | 10-12-2019 | Zawarcie przez Spółkę z TOTAL FIZ i mBank S.A. umowy plasowania akcji w ramach procesu ABB