RAPORT ESPI 35/2019 | 13-12-2019 | Zawarcie umowy objęcia akcji serii F